.::  Osvědčení a certifikáty

Znak Komory daňových poradců

Osvědčení - Ing. Micheala Příhodová

Certifikát QBÚ - Ing. Micheala Příhodová

Osvědčení - Ing. Jiří Mareš

Certifikát QBÚ - Ing. Jiří Mareš

Copyright 2006    Design by Eli     Programmed by NewMan