.::  Naše služby

Naše daňová a účetní kancelář nabízí zejména tyto služby:Daňové poradenství
- zpracování všech typů daňových přiznání
- odklad termínu pro podání přiznání k dani z příjmu do 30.6.
- daňové konzultace
- daňový audit
- zastupování na Finančních úřadech při daňové kontrole i při běžných jednáních
- daňová optimalizace


Vedení účetnictví
- komplexní zpracování účetní agendy
- přiznání k DPH, záznamní povinnost
- evidence majetku a výpočet odpisů
- evidence pohledávek a závazku
- zpracování účetní závěrky
- zpracování účetních výkazů
- finanční analýzy
- zajištění auditu a spolupráce s auditory


Vedení daňové evidence
- evidence příjmů a výdajů dle požadavku zákona o dani z příjmů
- související povinné evidence ( pohledávky, závazky, majetek )
- přiznání k DPH, záznamní povinnost


Mzdové účetnictví
- vedení mzdové a personální agendy
- styk se Správou sociálního zabezpečení a se zdravotními pojišťovnami
- roční zúčtování příjmů ze závislé činnosti

Copyright 2006    Design by Eli     Programmed by NewMan